Nikotininhalator

Nikotininhalator

nikotininhalatorEn nikotininhalator består av en hylsa med ett munstycke som laddas med nikotinpluggar. Användaren använder produkten på i princip samma sätt som en cigarett. Det vill säga att den ”imiterar” cigaretten med att man får utföra samma rörelser med händer och mun. När användaren suger in via munstycket frigörs nikotin som munnens slemhinnor tar upp. Det här innebär alltså att nikotinet inte passerar via lungorna vilket man anser vara en fördel.

Inhalatorn ska användas i minst 3 månader och försök att sluta röka bör göras så snart användaren känner sig beredd. Försök bör dock senast ske inom 6 månader från det att man startat behandlingen. Längre behandling än 12 månader är normalt sett inte att rekommendera. Vid kraftigt nikotinberoende kan en kombination av läkemedel bli nödvändig för att lyckas. Detta kan exempelvis innebära att man använder både inhalator och depotplåster.

Under den första 3-månadersperioden är tanken att man ska använda mellan 6-12 pluggar per dag (beroende på den tidigare konsumtionen av cigaretter). Sedan minskar man dosen stegvis. Färre än 6 pluggar kan innebära att rökbegäret kvarstår. En nikotinplugg ersätter någonstans mellan 3 och 4 cigaretter.

Mängden nikotin som utsöndras är betydligt mindre än från en cigarett. Det betyder att man vid användning behöver dra cirka 8-10 fler ”puffar” än vid vanlig rökning. Temperaturen vid själva ”röktillfället” påverkar också mängden av nikotin som går att få ut från pluggarna. Ju kyligare temperatur desto längre måste man använda pluggen för att uppnå samma effekt.

OBS! Personer under 17 år bör inte använda produkten

Användningen kan alltid avslutas när önskad effekt för att lindra röksuget har uppnåtts. Viktigt att tänka på är också att anpassa användningssättet efter sina egna förutsättningar. Det beror på att inandad volym och frekvens kan variera i ganska stor utsträckning mellan olika individer. Nikotininhalator ska inte användas av barn under 12 år. Den bör inte heller användas av ungdomar mellan 12-17 år annat än på inrådan av medicinsk personal.