Generella riktlinjer

Effekten man är ute efter när man använder nikotinprodukter är att sakta trappa ned på ett nikotinbehov man har skapat med tobaksprodukter. De hjälper en att ta udden av röksuget.  Där tobaksprodukterna är problemet så är nikotinprodukterna alltså en del av lösningen, men nikotinprodukter bör också behandlas med försiktighet.

Många av nikotinmedlena säljs i apotek och affärer och man måste vara 18 år för att köpa dem. Kraftigare receptbelagda läkemedel för nikotinavvänjning finns också att tillgå. Dessa får man förstås i samråd med en läkare som hjälper en att lägga upp ett program för ens rök- och nikotinavvänjning. Det är också lämpligt att prata med din läkare i samband med att du försöker sluta röka, även om du väljer att göra det med receptfria nikotinpreparat. Detta framförallt om du använder andra typer av mediciner.

När du bör vara extra försiktig

Sluta röka-produkter som nikotinmedel interagerar med de flesta typer av värktabletter, blodförtunnande medel och mediciner mot högt blodtryck. Därför bör du vara extra försiktig om du använder denna typ av medicin regelbundet.

Oavsett om du använder andra mediciner eller ej så bör du:

  1. Prata med en läkare först
  2. Läsa instruktioner, innehållsförteckning och varningstexterna som följer med produkten för att se att du inte är i en riskgrupp.
  3. Följa instruktionerna för dosering mycket noga. Överdosera inte, även om du får ett alltför starkt sug!

Du bör alltid undvika nikotinprodukter om:

  1. Du ammar eller är gravid. Det kan skada både babyn och dig.
  2. Du har hudsjukdomar, hudallergier eller utslag.
  3. Du har diabetes och/eller tar insulin
  4. Du är under 18 år
  5. Du har hjärtsjukdomar, högt blodtryck, magsår, nyligen haft en hjärtattack

Generellt sett gäller alltså att det alltid är bättre att fråga en läkare först innan du börjar använda nikotinprodukter.