Allmänt om nikotin

Nikotin kan liknas vid en vätska som i sin naturliga form är färglös, den blir dock brun när ämnet förbränns. Den får den karaktäristiska tobaksdoften när ämnet blandas med luft. Den kemiska formeln för ämnet är C10H14N2 och det vetenskapliga namnet för nikotin är 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl) pyridine.

Tobak innehåller nikotin naturligt men det finns en stor mängd olika varianter av tobaksplantor. Nikotinet i sig upptäcktes i början av 1800-talet. Under årens lopp har ämnet blivit intensivt studerat. Det man har upptäckt är att ämnet, förutom att vara giftigt,  har komplexa och ibland oförutsägbara effekter på kroppen och hjärnan.

Hur giftigt är nikotin?

Hur giftigt nikotin är för kroppen står i proportion till vilka doser man utsätter kroppen för, hur långvarigt nikotinmissbruket är samt hur ens förbrukningsmönster ser ut. Vid större doser av nikotin så får man höga koncentrationer av nikotin i artärerna, hjärtat och hjärnan.

Vid mycket höga doser av nikotin kan man få en överdos som kan ge symptom som påverkar olika delar av kroppen och en alltför kraftig överdos av nikotin kan vara dödlig!

  • Kroppen i helhet: svaghetskänsla, ryckande muskler, kollaps, kräkningar och till och med koma.
  • Andningssystemet: andningsuppehåll, svårigheter att andas, snabb andning
  • Ögonen: utvidgade pupiller
  • Matsmältningssystemet: brännande känsla orsakad av småsår, dreglande, kräkningar och magkramper
  • Hjärta och kärl: förhöjt blodtryck ofta följt av en minskning av blodtrycket, kraftiga och snabba hjärtslag ofta följt av en minskning av slagfrekvensen
  • Nervsystemet: spänning, förvirring, rastlöshet, oro, huvudvärk och depression. Kraftiga överdoser kan också orsaka spasmer.

Hur man återhämtar sig från dessa symptom beror på hur allvarliga de är samt hur lång tid det dröjer innan man får behandling. Återhämtningen sker gradvis med perioder av svaghet.