Hjälp att sluta med snus och cigaretter

snus och cigaretter

Att sluta med snus och cigaretter kan vara svårt

Snus och cigaretter skapar ett beroende som det kan vara svårt att ta sig ur. Det krävs därför en hel del beslutsamhet för att sluta röka eller snusa. Den egna motivationen och omgivningens stöd är de två absolut viktigaste faktorerna för att lyckas med detta. Kombinerar man det med professionell rådgivning och hjälp av läkemedel så maximerar man chanserna att lyckas. Dessutom ska man inte glömma bort att känslan av tillfredsställelse blir desto större när det går vägen!

Olika komponenter som påverkar

Det finns olika komponenter som gör att det kan vara mycket svårt att bli av med sitt beroende. Den första gäller den sociala biten. Här kan det exempelvis gälla rökpausen på jobbet som har blivit en del av sättet att umgås. När det gäller att snusa kan det vara så att många i en umgängeskrets snusar, vilket i sin tur kan skapa en sorts social procedur med själva snusandet. Den andra gäller den psykologiska aspekten. En möjlighet är att man vant sig vid att ha något att göra med händerna eller andra vanor relaterade till rökning. För snuset kan det gälla att lägga in en prilla efter kaffet eller liknande.

Den största komponenten är dock nikotin som är starkt vanebildande. Om man är fast besluten att sluta röka eller snusa så bör man vara förberedd på de abstinenssymptom som med stor sannolikhet kommer att infinna sig. Abstinens kan komma till uttryck både fysiskt och psykiskt, till exempel så påverkas både blodtryck och blodsocker. Sedan får man också en sänkt nivå av dopamin. Det är en av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet som har en nyckelroll i ”hjärnans belöningssystem”. Brist på dopamin kan leda till nedstämdhet, depression eller annan psykisk ohälsa.

Produkter att använda sig av i stället för snus och cigaretter

Det finns idag ett stort antal nikotinprodukter som kan användas för att lindra de fysiska effekterna av nikotinabstinens, till exempel nikotintuggummin, nikotinplåster , nässprayer, inhalatorer och sugtabletter med nikotin.  Respektive flik på denna sajt kommer att innehålla länkar till dessa hjälpmedel hos välkända och populära Kronans Apotek. Dessa produkter hjälper en med nikotinberoendet tills man vant sig av med de psykosociala motiveringarna till ens snus- eller cigarettbehov. Allt eftersom kan man sedan trappa ned nikotintillförseln tills det är möjligt att sluta helt och vara helt fri från snus, cigaretter och nikotin.

Ett enklare test för rökare

Svara på frågorna nedan och summera sedan ihop dina poäng. 0-5 poäng visar på ett lågt beroende. 6-11 poäng visar på ett högt beroende (11 poäng är den maximala).

FrågaSvarPoäng
Hur många cigaretter röker du per dag?Upp till 15
16-24
25 eller fler
0
1
2
Hur lång tid efter att du vaknat röker du din första cigarett?Längre än 30 minuter
Inom 30 minuter
0
1
Röker du mer på morgonen än under resten av dygnet?Nej
Ja
0
1
Vilken nikotinhalt innehåller ditt cigarettmärke?Upp till 0,8 mg
0,9-1,2 mg
1,3 mg eller mer
0
1
2
Har du svårt att låta bli att röka på platser där rökning inte är tillåten (restaurang, flyg m m)?Nej
Ja
0
1
Röker du om du är så sjuk att du åtminstone tidvis är sängliggande?Nej
Ja
0
1
Vilken eller vilka cigaretter är svårast att undvara?Annan
Dagens första
0
1
Drar du halsbloss?Aldrig
Ibland
Alltid
0
1
2

Tänkvärt efter detta test är att resultatet kan indikera vilken typ av nikotinmedel som bör användas av just dig. Intervallet 0-5 poäng:

  • Plåster med mellanstyrka
  • Tuggummi (2 mg)
  • Inhalator
  • Sugtabletter

Intervallet 6-11 poäng föreslår:

  • Plåster med högsta styrka
  • Tuggummi (4 mg)
  • Inhalator
  • Mun- och/eller nässpray

Observera också att man med fördel både kan växla mellan samt kombinera olika läkemedel.