Nikotinprodukter som hjälper dig att sluta röka eller snusa

Det krävs en hel del beslutsamhet och motivation för att sluta röka eller snusa, men ofta också även hjälpmedel i form av nikotinmedel såsom nikotintuggummin och nikotinplåster. Det är produkter som man kan köpa på vanliga apotek och som distribuerar nikotin till kroppen för att på så sätt minska abstinensen av nikotinet när man slutar röka eller snusa.

När man ska sluta röka eller snusa är det olika komponenter i cigaretterna eller snuset som gör att det kan vara mycket svårt att bli av med beroendet. Den sociala och psykologiska aspekten är stor, man har helt enkelt skaffat sig vanor och rutiner där cigaretten eller snuset blivit en del av sig själv och på det sätt man umgås (tex rökpaus på jobbet).

Den andra komponenten är nikotinet som är starkt vanebildande och kan vara svårt att sluta med rakt av. Om du är fast besluten att sluta röka eller snusa så bör du förbereda dig på abstinenssymptomen som du med stor sannolikhet kommer att drabbas av. Abstinens kan komma till uttryck både fysiskt och psykiskt, till exempel så påverkas både blodtryck och blodsocker. Sedan får man också en sänkt nivå av dopamin. Det är en av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet, och har en nyckelroll i ”hjärnans belöningssystem”. Brist på dopamin kan leda till nedstämdhet, depression eller annan psykisk ohälsa.

Det finns idag ett stort antal nikotinprodukter du kan använda för att lindra de fysiska effekterna av nikotinabstinens, till exempel nikotintuggummin, nikotinplåster , nässprayer, inhalatorer och sugtabletter med nikotin. På respektive flik på denna sajt kommer du att hitta länkar till dessa hjälpmedel hos välkända och populära Kronans Apotek. Dessa produkter hjälper en med nikotinberoendet tills man vant sig av med de psykosociala motiveringarna till ens cigarett- eller snusbehov. Allt eftersom kan man sedan trappa ned nikotintillförseln tills man kan sluta helt och vara helt fri från cigaretter och nikotin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *